1186 Vizualizări

Rolul bibliotecii, soarta unor biblioteci

de Florin Antonescu | Mar 7, 2014

Rolul bibliotecii, soarta unor biblioteci |

Tocmai ieşisem de la o întrunire în care un sfătuitor dădea să-i mobilizeze pe nişte studenţi cu îndemnul să nu mai piardă timpul mergând prin biblioteci ca să caute soluţii la ideile de invenţii care le trec prin cap, ci să-şi transforme direct ideile în afaceri, când am primit o invitaţie la un demers oarecum contrar – o pledoarie pentru bibliotecă şi pentru rolul ei, lansată de la nivelul cel mai de sus al domeniului, de la Biblioteca Naţională a României. M-am bucurat, la gândul că încă nu e totul pierdut, că biblioteca reprezintă o voce, speranţa fiind că va ajunge să constituie şi o forţă.

Biblioteca Naţională şi asumarea identităţii româneşti

Biblioteca Naţională a României a reunit, în impunătorul său Atrium, profesori, studenţi, bibliotecari, scriitori, reprezentanţi ai mass-media la o dezbatere având ca subiect „Bibliotecile naţionale contemporane – spaţii democratice ale culturii şi cunoaşterii“.

Subliniind valoarea care decurge din caracterul de unicat al unei biblioteci naţionale pentru o ţară (spre deosebire de bibliotecile universitare şi de cele publice, care pot fi mai multe), conf. univ. dr. Elena Tîrziman, director al Bibliotecii Naţionale a României, a apreciat că a-ţi asuma o astfel de instituţie „înseamnă să-ţi asumi identitatea, istoria poporului român“. Foarte multe publicaţii se găsesc exclusiv aici. Estimativ, într-un an şi nouă luni de la inaugurarea ultramodernului sediu actual, în bibliotecă au intrat 250.000 de persoane. S-au desfăşurat peste 300 de evenimente majore şi foarte multe acţiuni derulate împreună cu şcoli, grădiniţe, instituţii culturale şi mulţi alţi parteneri şi au fost prezentate mici expoziţii. Fără întrerupere, a decurs activitatea patrimonială. Sălile de lectură, accesul la colecţii speciale, internetul se află la dispoziţia publicului. Biblioteca Naţională a României organizează Depozitul Legal, principala sursă documentară în ceea ce priveşte cunoaşterea culturii şi civilizaţiei româneşti.

În cursul dezbaterii s-a precizat că întreaga activitate a bibliotecii este asigurată de 234 de salariaţi, mult sub necesarul de încadrare şi, proporţional, la un nivel foarte scăzut în comparaţie cu instituţii similare din alte ţări europene.

De la funcţie educaţională la scop comercial

Cât priveşte contextul intern, momentul este dificil pentru biblioteci. După dispariţia, la începutul anilor ’90, a multor biblioteci săteşti şi biblioteci publice din mediul urban, după sistarea finanţării achiziţiilor de publicaţii, în ultima vreme se văd de-a dreptul atacate biblioteci fundamentale. Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu“ din Bucureşti este reorganizată ca secţie a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ din Bucureşti, ca urmare a fuziunii prin absorbţie, conform uneia dintre prevederile ordonanţei de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Scurt spus, îşi pierde personalitatea juridică şi, practic, dispare. Pe baza unui alt act normativ, Ministerul Culturii ar urma să intre în posesia unei zone importante a Bibliotecii Naţionale a României (săli de lectură, depozite, spaţii tehnice, administrative sau destinate unor evenimente culturale, ştiinţifice, educaţionale, profesionale), cu perspectiva folosirii în scopuri comerciale, după ce şi aşa ministerul îşi instalase de la început sediul într-o parte a clădirii, cuprinzând inclusiv aula.

Biblioteca Pedagogică Naţională, tezaur al şcolii româneşti

De pe poziţia de preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din România şi cu autoritatea celui care şi-a dedicat o viaţă formării bibliotecarilor de nivel înalt al competenţei, prof. univ. dr. Mircea Regneală a făcut apel la acţiune unitară din partea intelectualilor pentru apărarea bibliotecilor în faţa măsurilor administrative care duc la restrângeri şi la desfiinţări. Semnalul de alarmă a fost întărit de sublinierea valorii documentare a colecţiilor Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I. C. Petrescu“, instituţie cu o funcţionare neîntreruptă de 134 de ani, depozitară a tezaurului de manuale din întreaga istorie a şcolii româneşti.

Referitor la spaţiile Bibliotecii Naţionale a României, prof. univ. dr. ing. Nicolae Noica, cu expertiza sa recunoscută în istoria construcţiilor şi în probleme patrimoniale, a supus atenţiei unele constatări pornind de la autorizaţia de construcţie a clădirii şi de la planul cadastral, din care rezultă că dreptul de proprietate revine bibliotecii. Dincolo de constatări birocratice, profesorul Noica s-a pronunţat ferm în sensul că „Arhivele Naţionale şi Biblioteca Naţională reprezintă actul de identitate al poporului“.

Afirmând că valoarea unor astfel de instituţii trece dincolo de reacţiile în faţa unor măsuri administrative, poeta Ana Blandiana a conchis că „Biblioteca Naţională a României este templul intelectualităţii noastre“, iar cărţile sunt „singurul lucru veşnic de pe această lume“.

Editorial

de Melania Mandas Vergu

M-am tot gândit, în acești trei ani de implementare a proiectului “Practică să înveți, învață să practici !” cum va arăta fața practicii elevilor și studenților

Newsletter

Email Address: 
Name: 

Advertorial decembrie

Links

forum.scoalaedu.ro

http://www.invatasapractici.ro http://www.edutim.ro

http://www.fonduri-ue.ro Pentu informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

http://www.fseromania.roProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagină în format PDF

Prima pagină în format PDF

Redacţia Şcoala EDU

Director - Melania Mandas Vergu

Redactor-şef: Adriana Vela

Redactori:

Florin Antonescu
Maria Bărbulescu
Dan Cărbunaru
Cristiana Casapu
Aida Elena Dănăilă
Patricia Vergu
Adrian Gheorghe
Livia Cristescu
Roxana Cristea
Simona Soare
Cătălin Mosoia
Handrea Răzvan Nistor
Foto-reporter:
Neagoe Adriana
Codruța Drăgoescu
Mediafax

Grafician:
Melania Măceşanu

Tehnoredactor:
Buduru Ciprian

Corector:
Laura Cobuz
Editor:
S.C. EDU-TIM
Consultanţă Europeană S.R.L.

Cod ISSN 2069-959X

Școala EDU - marcă înregistrată OSIM cu nr. 113962

Adresa: str. Ion Câmpineanu, nr.12, et.IV, ap.16, sector 1, Bucureşti, Tel./Fax.: 040213124545, E-mail: office@edutim.ro.

Revista aparţine proiectului "Practică să înveţi, învaţă să practici" – ID 20143. Proiect cofinanţat FSE – prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

SC EDU TIM CONSULTANȚĂ EUROPEANĂ SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 16327/2010, in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

Parteneri

Integrama Școala EDU

Integrama lunii noiembrie

Integrama Scoala EDU

*click pe poză pentru a descărca integrama


© EDU-TIM Consultanţă Europeană. Toate textele publicate pe site-ul www.scoalaedu.ro sunt protejate prin drept de autor. Este interzisa reproducerea sau modificarea textelor sau a fragmentelor din textele publicate fara consimtamantul prealabil al titularului dreptului de autor. Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României