1169 Vizualizări

Regulamentul ISMB pentru excursii şi tabere

de Livia Cristescu | Oct 28, 2012

Regulamentul ISMB pentru excursii şi tabere |

  • Profesorii care însoţesc elevii în excursii sau tabere vor da o declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează să asigure siguranţa copiilor şi să respecte traseul şi durata stabilite, iar părinţii implicaţi în aceste activităţi nu pot fi responsabilizaţi decât pentru propriul copil.

În perioada anului şcolar, în timpul orelor de curs se poate organiza pe semestru doar o singură excursie tematică de o zi pentru elevii din învăţământul primar. Elevii vor participa la aceste excursii începând cu ora la care începe orarul şcolar din acea zi.

Orice tabără, excursie, expediţie sau drumeţie cu elevii şi preşcolarii organizată cu avizul sau acordul conducerii unităţii de învăţământ se va realiza în afara orarului şcolar numai în condiţii de legalitate şi siguranţă, se arată în regulament.

Tabele cu copiii care merg în excursie

Pentru orice deplasare cu elevii în timpul sau în afara orelor de curs, cadrul didactic organizator este obligat să anunţe conducerea unităţii de învăţământ şi să prezinte documentaţia specifică. Nerespectarea cerinţelor privind întocmirea documentaţiei în vederea organizării şi desfăşurării taberelor, excursiilor şi drumeţiilor, precum şi neanunţarea unităţii de învăţământ privind deplasarea atrage în exclusivitate răspunderea cadrului didactic organizator.

Părinţii răspund numai de propriul copil

Părinţii îşi pot asuma răspunderea numai pentru însoţirea copilului propriu, iar participarea acestora la acţiuni care presupun deplasări în afara localităţilor „nu exonerează de răspundere cadrele didactice însoţitoare şi persoanele care aprobă şi avizează aceste activităţi“.

Profesori, în funcţie de numărul de copii

Excursiile vor fi asigurate de un număr de cadre didactice în funcţie de numărul elevilor. Astfel, la fiecare 10-15 elevi trebuie să fie câte un învăţător sau profesor, un cadru didactic fiind numit coordonator, în cazul deplasărilor în străinătate respectându-se legislaţia în vigoare. La 100-200 de elevi trebuie să fie şi un cadru sanitar mediu.

În cazul expediţiei sau drumeţiei trebuie să fie un cadru didactic la un grup de minimum zece elevi. Drumeţiile se organizează de regulă pe grupe de preşcolari sau clase de elevi şi sunt conduse de educatoarea sau învăţătorul ori profesorul care lucrează cu grupa respectivă, la care se poate adăuga un animator, salvamar sau salvamont.

Organizatorul își asumă pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor

„Conducătorul activităţii se va asigura că agenţii economici, asociaţiile sau alte instituţii care organizează tabere, excursii şcolare, expediţii vor respecta prevederile legale în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor minime necesare bunei desfăşurări a activităţilor de vacanţă şi de timp liber“, potrivit noului regulament de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor şi drumeţiilor.

Taberele

Taberele pentru preşcolari vor fi asigurate cu personal didactic şi sanitar. Astfel, la fiecare grupă de preşcolari formată din câte 15-20 de copii vor fi două educatoare şi o supraveghetoare de noapte. De asemenea, la fiecare tabără va fi un colectiv de conducere, componenţa acestuia fiind stabilită de către administraţiile permanente ale taberelor şcolare, din rândul personalului existent. La fiecare tabără trebuie să fie un medic şi un cadru sanitar mediu.

Taberele cu mai mult de 100 de preşcolari vor fi asigurate cu câte un cadru sanitar mediu la fiecare 100 de copii, cele cu peste 200 de preşcolari vor avea un medic, iar numărul acestora va creşte la fiecare 300 de copii. Taberele cu mai puţin de 100 de preşcolari vor avea asistenţa medicală asigurată de către medicul dispensarului teritorial. Totodată, potrivit documentului ISMB, taberele cu efective mici grupate pe o rază de 2,5 kilometri care totalizează 200 de preşcolari vor avea un medic pentru toate aceste unităţi.

La fiecare tabără de elevi va exista un colectiv format din cadre didactice cu experienţă, componenţa acestuia fiind stabilită de către conducerea unităţii de învăţământ. Astfel, la fiecare 10-15 elevi va fi câte un învăţător sau profesor. Taberele cu efective mai mari de elevi pot avea programe şi animatori socio-educativi pregătiţi prin Ministerul Educaţiei. În taberele cu pregătire sportivă va fi asigurat un profesor de educaţie fizică la un grup de 12 elevi.

În taberele izolate, cu efectiv mai mic de 100 de elevi, va fi un cadru sanitar mediu şi un medic. Totodată, la tabere cu 300-500 de elevi va exista un medic, iar numărul va creşte la fiecare 300 de elevi peste 500. Pentru taberele cu mai puţin de 300 de elevi, asistenţa medicală va fi asigurată prin dispensarul medical pe teritoriul căruia funcţionează tabăra, iar acestea dacă sunt situate la peste cinci kilometri de sediul dispensarului medical, de către un doctor. De asemenea, la taberele cu efective mici grupate pe o rază de 2,5 kilometri şi care totalizează 300 de elevi va exista un medic pentru asistenţa medicală a tuturor acestor unităţi. În cazul taberelor pentru pregătire sportivă va fi câte un medic şi personal sanitar în proporţie de unu la o sută de elevi.

ISMB nu dă aviz

Potrivit documentului, nu se solicită avizarea de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a taberelor şcolare, excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor.

„Având în vedere responsabilitatea exclusivă a conducerii unităţilor de învăţământ privind organizarea şi avizarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor cu elevi şi preşcolari în condiţii de siguranţă şi securitate pentru copii şi cadre didactice participante este imperios necesară respectarea prevederilor legale în vigoare“, se mai arată în document. Procedura privind organizarea şi desfăşurarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor şcolare a fost trimisă de ISMB către toate inspectoratele şcolare teritoriale ale sectoarelor Capitalei. Conducerile unităţilor de învăţământ vor informa cadrele didactice şi vor lua măsurile transmise de către ISMB, noua procedură fiind elaborată pentru o mai bună securitate a elevilor şi responsabilitate a cadrelor didactice însoţitoare.

Noul regulament a fost elaborat după ce o elevă de la Şcoala nr. 75 din Capitală a căzut din tren la întoarcerea dintr-o excursie organizată de şcoală. Copiii au fost însoţiţi în această excursie de un profesor şi de doi părinţi.

Editorial

de Melania Mandas Vergu

M-am tot gândit, în acești trei ani de implementare a proiectului “Practică să înveți, învață să practici !” cum va arăta fața practicii elevilor și studenților

Newsletter

Email Address: 
Name: 

Advertorial decembrie

Links

forum.scoalaedu.ro

http://www.invatasapractici.ro http://www.edutim.ro

http://www.fonduri-ue.ro Pentu informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

http://www.fseromania.roProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagină în format PDF

Prima pagină în format PDF

Redacţia Şcoala EDU

Director - Melania Mandas Vergu

Redactor-şef: Adriana Vela

Redactori:

Florin Antonescu
Maria Bărbulescu
Dan Cărbunaru
Cristiana Casapu
Aida Elena Dănăilă
Patricia Vergu
Adrian Gheorghe
Livia Cristescu
Roxana Cristea
Simona Soare
Cătălin Mosoia
Handrea Răzvan Nistor
Foto-reporter:
Neagoe Adriana
Codruța Drăgoescu
Mediafax

Grafician:
Melania Măceşanu

Tehnoredactor:
Buduru Ciprian

Corector:
Laura Cobuz
Editor:
S.C. EDU-TIM
Consultanţă Europeană S.R.L.

Cod ISSN 2069-959X

Școala EDU - marcă înregistrată OSIM cu nr. 113962

Adresa: str. Ion Câmpineanu, nr.12, et.IV, ap.16, sector 1, Bucureşti, Tel./Fax.: 040213124545, E-mail: office@edutim.ro.

Revista aparţine proiectului "Practică să înveţi, învaţă să practici" – ID 20143. Proiect cofinanţat FSE – prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

SC EDU TIM CONSULTANȚĂ EUROPEANĂ SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 16327/2010, in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

Parteneri

Integrama Școala EDU

Integrama lunii noiembrie

Integrama Scoala EDU

*click pe poză pentru a descărca integrama


© EDU-TIM Consultanţă Europeană. Toate textele publicate pe site-ul www.scoalaedu.ro sunt protejate prin drept de autor. Este interzisa reproducerea sau modificarea textelor sau a fragmentelor din textele publicate fara consimtamantul prealabil al titularului dreptului de autor. Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României